6. Strategie

7. Zajištění

8. Rezerva a cíle

9. Produkty a závěr